Синдикалната операция

Как се сваля правителство (в три нелесни стъпки)

Предварително трябва да уточним, че ако не се случва тази рецепта, значи не се развиват реални ходове по сваляне на правителство, а е налице отклоняващ общественото внимание процес, който осигурява една по-висока динамика на статуквото – до момента на неговото презареждане. А рецептата за сваляне на правителство в три нелесни стъпки – е следната.

Синдикалната операция
Синдикалната операция

 

1. Три на брой крупни търговски предприятия финансират с по една трета стойността на синдикалната операция, която е планирана като пълно разбирателство между субектите в синдикалната федерация. За тази цел, разбира се, трябва да се разполага с поне три устойчиви финансови корпорации, които да са минимално зависими от управляващото мнозинство, нужна ни е също и синдикална федерация, която се формира на базата на конкретен договор между синдикатите за конкретен период от време – времето на синдикалната операция. Това е нелесното в стъпка едно. А гарантиращите търговски предприятия са именно три и финансират с по една трета, само при положение, че всяко едно от тях може да финансира и изцяло синдикалните действия. Така се поделя рискът от отпадане на гаранти в резултат от политически репресии върху бизнеса.

 

2. Синдикалната операция има единствена цел. Оставка на правителството и нови парламентарни избори. Затова тя е координирана операция. Трае 72 часа. В първия час синхронизирано се спира работата на транспорта, битовите продажби и снабдяването с Интернет. В седемдесет и втория час се възстановява нормалното функциониране на споменатите сектори. По време на синдикалната операция не се водят преговори с правителството, тя трае точно 72 часа. При тази стъпка нелесното е мълчанието и последователното бездействие. Единствено отказът от социално сътрудничество с изпълнителната власт е форма на пряка демокрация.

 

3. Прави се анализ на икономическите поражения и международния отзвук. Не се водят преговори с правителството. Ако през следващите 24-те часа правителството не подаде оставка, същата синдикална операция се повтаря в стъпки от 1 до 3 – за 72 часа. Нелесното в стъпка 3 е да се осигури интегритета на синдикалния договор през 24-те междинни часа.

 

Съображения:
 
1. Всеки опит на правителството за директни или индиректни репресивни действия се санкционира с 24 часово удължаване на синдикалната операция.
2. Тази рецепта се прилага само в случаите, когато съответното правителство е неспособно да обяви война.
3. Синдикалната федерация не преговаря, не организира протести, не прави допълнителни искания.
4. В случай че правителството подаде оставка, но последвалите избори възстановят нежеланата конюнктура, синдикалната операция се изпълнява за 72 часа.