Тест за интелигентност на Шейн Фредерик

Кратък тест за интелигентност, с който се справят само 20 процента (опитайте)

Това е един от най-кратките тестове за интелигентност, създаден от американския психолог, професор Шейн Фредерик. Нарича се тест на когнитивната рефлексия.

Със своя тест професорът цели да покаже разликата между импулсивната и обмислената реакция. Фредерик изхожда от два вида мисловни активности: “Система 1” и “Система 2”. При “Система 1” надделява импулсивното мислене, докато за “Система 2” е характерно задълбоченото мислене. За да се отговори правилно на трите въпроса в изготвения от Фредерик тест, трябва да се задвижи именно “Система 2”. А за да бъде тя активизирана, човек трябва да е в състояние бързо да установи, че импулсивният отговор няма как да е верен. А това изисква рефлексия по отношение на собствените способности.