Японски "нефилим" на военен парад? (архивни кадри)

Нефилим (гигант) на военен парад в Япония (архивно видео)

Нефилимите често са били повод за обсъждане и разгорещени дискусии по различни поводи, главно касаещи забранената история на човечеството и онези събития от човешката еволюция, които не са приемани от официалната наука с отворени обятия. В тази статия има едно архивно видео на човекоподобно създание в Япония, което участва във военен парад. Кадрите са черно-бели и до немалка степен претендират за автентичност. Преценката оставяме на Вас.

Нефилимите в Библията са представени като мистериозни създания или хора с необичайно големи размери на тялото и огромна физическа сила, които са населявали Земята преди библейския Потоп. Еврейската дума „nefilim“ понякога се превежда като „гиганти“, а друг път се разбира като „падналите“ и по този начин понятието „нефилими“ се съотнася със събитията, последвали Първата война в Рая. Победените ангели начело със Сатанаил „падат“ или „отпадат“ от Божията благодат. Според някои тълкувания нефилимите представляват поколението на падналите ангели, които влезли в отношения с човешките жени, а самият Потоп е предназначен да изтрие от лицето на Земята тези могъщи, според някои – надарени с магически сили – създания.

Видеото, което следва, за мнозина е подправено, но има и твърдения, че то не е напълно лишено от автентичност. Мнението е ваше.