Парламент, който се готвеше за ваканция

Седем извънредни въпроса към премиера и правителството

Няма как да не бъдат задавани всеки ден до края на извънредното положение

Списъкът от въпроси е семпъл, но откровен. По римски откровен. И точно толкова честен. Обявеното извънредно положение неизбежно поставя в състояние на извънредно висока отговорност обявилите го и налагащите го. Затова нека да зададем тези седем въпроса.
Парламент, който се готвеше за ваканция
Парламент, който се готвеше за ваканция

Изхождаме от презумпцията, че е 21-ви, а не 14-ти век и все пак става дума за коронавирус, а не за бубонна чума, холера, коремен тиф, газ гангрена, ханта, ебола или антракс. Затова и няма как да не задаваме тези въпроси, като граждани, всеки ден – на правителството и поддържащия го парламент.

1. Кога и кои свои представители изпратиха Министерство на здравеопазването, правителството или премиерът в страни като Китай и Италия – за обмяна на животоспасяващ опит в борбата с вирусната инфекция, какви данни за прототипиране на ваксина бяха събрани, кои от опитно доказаните терапевтични мерки на чуждестранните здравни организация бяха възприети и какъв е планът за тяхното прилагане в България (подробен отчет)?
2. Смята ли премиерът своите изказвания като, цитирам: “това чудо коронавируса”, “това е като война”, “храна има за 30-40 дни напред” и други подобни за правилната инвестиция от негова страна, на този висок държавен пост, в предотвратяването на масова паника и истерично презапасяване с продукти от страна на гражданите?
3. Какво е съдържанието на временните закони, които трябва да бъдат приети при извънредно положение, когато част от конституционните права на гражданите са ограничени?
4. Какъв е подневният план за употребата на държавния резерв и ще има ли ежедневен парламентарен икономически отчет за разходването на този важен национален ресурс?
5. Ваканциите сред институционалните органи и отказа от събирания на ръководни лица за изпълнение на неотменните им служебни задължения допринасят ли за правилното функциониране на държавата и намаляването на тревогата сред населението?
6. По какъв начин масовото затваряне на търговски обекти без предварително изследване на пространствата за наличие на инфекциозен риск, само със заповед на министъра на здравеопазването Ананиев и без нарочен временен закон, гласуван от НС – предотвратява “счупването” на икономиката, за което изрази опасение премиерът Бойко Борисов?
7. След като мандатът на правителството и парламента не се отчитат в условия на извънредно положение и мандатът ще бъде удължен с времетраенето на извънредното положение, редно ли е правителствените работници (министри и премиер) и депутатите да получават възнаграждения за това време?