Свещениците получиха заплатите си за първото тримесечие

Свещениците получиха 6,5 милиона лева заплати за първото тримесечие

Всеки работник заслужава наградата си

Държавата коректно изплати заплатите на българските православни свещеници за първото тримесечие. Така и трябва. Духовната утеха не е безплатен труд.
Свещениците получиха заплатите си за първото тримесечие
Свещениците получиха заплатите си за първото тримесечие
Чиста вяра и дезинфектирани храмове
Чиста вяра и дезинфектирани храмове

Духовната вяра и вирусологията не се изключват взаимно.

От Дирекцията по вероизповеданията в Министерски съвет съобщиха, че държавата, която обичам от сърце, защото е до голяма степен държавна, е изплатила заплатите на свещениците от Българската православна църква за първото тримесечие. Което е правилно. Нали? Също така толкова (шест милиона и петстотин хиляди лева) ще бъдат заплатите на православните свещеници и за второто тримесечие. По данни на Емил Велинов общо 1075 духовни лица получават трудовото си възнаграждение от държавата, която е гарантирала 26 милиона лева за тези цели през 2020 година. Ако случайно Апокалипсисът настъпи преди края на годината, размерът на заплатите ще бъде коригиран в съответствие с разпоредбите на Новия завет и световната икономическа обстановка в условията на Второ пришествие.