Японски "нефилим" на военен парад? (архивни кадри)

Нефилим (гигант) на военен парад в Япония (архивно видео)

Нефилимите често са били повод за обсъждане и разгорещени дискусии по различни поводи, главно касаещи забранената история на човечеството и онези събития от човешката еволюция, които не са приемани от официалната наука с отворени...