Законите на Мърфи в бизнеса

Законите на Мърфи за администрацията и бизнеса (видео)

Науката йерархология обяснява злото в труда

Как Сте в живота и труда, не зависи от хороскопа!

Зависи най-вече от законите на Мърфи и по-специално от онази вътрешна мърфианска наука, наречена йерархология. Тя е извела редица закони, правила и следствия, от които можем да се ползваме, накриво усмихнати, когато нищо не върви, както очакваме. Или както очакват останалите. Което не е същото.

Законите на Мърфи в бизнеса
Законите на Мърфи в бизнеса
Десет правила на Спарк за ръководителя
1. Стремете се да изглеждате изключително импозантен.
2. Необходимо е да бъдете забелязан е компания с големи началници.
3. Говорете авторитетно, тълкувайте само очевидни и доказани факти.
4. Не се обвързвайте с аргументи, но ако Ви „натискат“ задайте несъществен въпрос и се усмихнете задоволително, докато вашият опонент осъзнае какво става — след това бързо сменете темата.
5. Слушайте внимателно когато другите дискутират проблема. Втурнете се с банално изявление и ги погребете с него.
6. Ако подчинен Ви задава въпрос по същество, погледнете към него, сякаш се е самозабравил, и когато той сведе поглед, перефразирайте въпроса, и го отправете обратно към него. (принцип на бумеранга).
7. Получите ли „перспективна“ задача пазете я от погледите на подчинените.
8. Разхождайте се с бърза крачка, когато сте извън кабинета си, така подчинените ви няма да ви отегчават с въпроси.
9. Винаги затваряйте вратата след себе си. Това създава впечатление у посетителите, че провеждате важно съвещание.
10. Давайте всички разпореждания устно Не пишете нищо, което по-късно няма да е във ваша полза.

Истини за ръководенето
1. Мислете преди да действате — това не са ваши пари.
2. Доброто ръководство се изразява в една велика идея.
3. Нито едно длъжностно лице не хаби енергия да доказва, че греши.
4. Ако за изясняването на проблема са необходими сложни пресмятания, не ги правете, все едно ще сгрешите.

Първи закон на Джей за ръководителя
Промяната на нещата е главна задача на ръководителя — и то преди някой друг да е успял да ги утвърди.

Дилемата на работника
1. Независимо колко се работи, то никога не е достатъчно.
2. Това, което не е направено, е винаги по-важно от онова, което е направено.

Максима на Маг
Тези, които имат — вземат.

Втора максима на Маг
Глупак на висок пост е като човек на висок планински връх — всичко му изглежда дребно, а за всички останали той е величина.

Закон на Менкън
Тези, които могат — правят. Тези, които не могат — поучават.

Допълнение на Мартин
Тези, които не могат да поучават — администрират.

Аксиома на армията
Всяка заповед, която може и да не се разбере, не се разбира.

Закон на Джоунс
Човекът, който се усмихва, когато нещата се влошават, е сигурен, че за това ще набедят някой друг.

Първи закон на социалната икономика
В йерархическата система заплащането на дадена работа е обратно пропорционално на трудността й.

Оплакване на Харис
Всички способни хора си отидоха.

Закон на Пат
В администрацията доминират два типа хора:
1. Тези, които разбират, че не могат да ръководят.
2. Онези, които ръководят онова, което не разбират.

Постулат на Паркинс
Колкото са по-големи шефовете, толкова по-силно удрят.

Постулат на Харисън
За всяко действие има правопропорционална и обратна критика.

Правило на Роджърс
Разрешаването на един проект може да се гарантира само ако кой от началниците не може да бъде обвинен в случай на неуспех, но при случай на успех всеки от тях може да натрупа актив.

Бюрократична хипотеза на Молисън
Ако една идея прескочи бюрократичната бариера и се реализира, то тя е била безсмислена.

Закон на Кондей
Във всяка организация има поне един, който знае какво става. Той трябва да бъде изгонен!

Закон на Стюарт за противодействието
По-лесно е да получите прошка, отколкото разрешение.

Теория на Лохтус за кадровия подбор
Кадровият подбор е триумф на надеждата над опита.

Пети закон на Лохтус за ръководството
Повечето хора се ръководят от документи, като нито знаят кой ги е написал, нито какво в същност означават.

Първо правило за малоценност на началника
Не допускайте началниците Ви да разберат, че Сте по-добри от тях.

Закон на Унстлър
Никога не можете да разберете кой е прав, но винаги разбирате кой е на власт.

Закон на Спенсър за данните
1. Всеки може да вземе решение, след като разполага с достатъчно факти.
2. Добрият ръководител може да вземе решение без факти.
3. Съвършеният ръководител може да ръководи съвършено некомпетентно.

Следват публикувани някои от научните постаменти на вселенската беля в офиса, бизнеса, администрацията, труда, управлението на хора и ресурси, както и редица важни следствия от пренебрегването на факта, че Вселената не търпи честен труд, а още по-малко – заслужен успех. Ето и един кратък сборник от законите на йерархологията.

Закон на Хелер
Първият мит за ръководенето е, че то съществува.

Следствие на Джонсън
Никой реално не знае къде и какво става в една организация.

Принцип на Питър
В една йерархична система всеки служител се стреми да се издигне на нивото на собствената си некомпетентност.
Следствия:
1. С течение на времето всеки пост се заема от служител, който е най малко подходящ за него.
2. Работата се извършва от онези служители, които още не са достигнали своето ниво на некомпетентност.

Инверсията на Питър
Учрежденските порядки се оценяват много по-високо от ефективната работа.

Скритият постулат на Питър съгласно Родин
Всеки служител започва на нивото си на компетентност.

Наблюдение на Питър
Свръхкомпетентността е по-нежелателна от некомпетентността.

Закон за еволюцията на Питър
Компетентността винаги съдържа семената на некомпетентността.

Правило на Питър за творческата некомпетентност
За да можете да си вършите необезпокоявано своята работа, създавайте впечатлението, че вече Сте достигнали нивото си на некомпетентност.

Теорема на Питър
Некомпетеност + некомпетентност = некомпетентност.

Закон на Питър за заместването
Грижете се за къртичите дупки, планините сами ще се грижат за себе си.

Прогнозата на Питър
Отделете достатъчно време, за да потвърдите нуждата от нещо, и тя ще изчезне.

Максима на Питър
Грам въображение е по-ценен от килограм изпълнение.

Закон на Годин
Мащабите на некомпетентност са право пропорционални на заемания пост.

Правило на Фриман
Обстоятелствата могат да принудят некомпетентен да стане компетентен поне по нещо.

Аксиома на Вейл
Във всяко човешко начинание работата сама търси най-ниското ниво на йерархията.

Трети закон на Паркинсън
Количеството хора в даден работен колектив се стреми да расте, независимо от количеството извършена работа.

Пети закон на Паркинсън
Ако има някъкъв начин да се забави дадено решение, опитната бюрокрация ще го намери.

Аксиома на Паркинсън
Началникът желае да размножава подчинените си, а не съперниците си.

Закон на Корнели
По-изгодно е да се назначат на работа онези, които най-малко умеят да я вършат.

Закон на Зимурги за доброволната работа
Хората са винаги ентусиазирани да работят в минало време.

Закон на комуникациите
Неизбежният резултат от подробните и разширeни взаимоотношения между различните нива на йерархията е огромното разрастване на неразбирателството.

Закон на Доу
В една йерархия колкото е по-високо нивото, толкова е по-неясна представата за действителното състояние на нещата.

Закон на Озер
За човек, който е на върха на организацията, съществува тенденция да прекарва цялото си време в съвещания и подписване на документи.

Закон на Банцел
Да се преброят нещата е опасно във всички случаи, дори когато това води до ефективност.

Проблеми в офиса, живота и труда